simple offline web page creator software

        1. JEDNOSTRANE SVJETLEĆE REKLAME su one reklame koje se postavljaju na zid ili na neku drugu podlogu te je samo jedna (prednja) strana čitljiva. Rasvjeta takvih reklama može biti direktna ili indirektna sa raznim izvorima svjetla – led diode, fluo rasvjeta, neon rasvjeta pa čak i od običnih žarulja.Među jednostranim reklamama razlikujemo obične BOX kutije iz raznih materijala do 3D reljefnih slova raznih oblika i materijala. Sve to možete naći u našoj ponudi, a primjeri su u nastavku:

        2. OBOSTRANE SVJETLEĆE REKLAME su one reklame postavljene okomito na zid ili neku drugu podlogu, pa čak i samostalno u prostoru, te su čitljive sa obje ili više strana. Za izradu takvih reklama koriste se kombinacije svih materijala i rasvjete zavisno o želji i potrebama klijenata.

        3. TOTEMI su uglavnom obostrane svjetleće ili nesvjetleće reklame sa naglaskom da su to samostojeći objekti većih dimenzija postavljeni u slobodan prostor.

        4. TABELE I OSTALI PROIZVODI

        5. OSLIKAVANJE VOZILA I PLOVILA

        6. PLEXI GALANTERIJA


ADRESA

Braće Levak 27
52100 Pula


Kontakt

Email: snreklame@snreklame.hr
Tel/Fax: 052 500 513
GSM: 098 225 904